Edukacija

EDUKACIJA

SERTIFIKOVANI PROGRAMI EDUKACIJE

 • ECDL (European Computer Driving Licence)
 • Vlastita network labaratorija
 • Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solution
 • ORACLE approved education provider

PONUDA EDUKACIJSKOG CENTRA I OPREMA UČIONICA

 • osnovna i napredna računarska edukacija;
 • radionice i kursevi prema potrebama korisnika;
 • iznajmljivanje savremene računarske učionice;
 • dvije savremeno opremljene učionice;
 • lokacije Sarajevo i Mostar;
 • 26 radnih stanica za slušatelje (u 2 učionice) i 2 radne stanica za predavača;
 • administratorski poslužitelj;
 • samostalna lokalna mreža + pristup internetu;
 • LCD-projektor s laserskim pokazivačem;
 • projekcijsko platno, ozvučenje, uređaj za klimatizaciju.