Reference

REFERENCE

Posebna pažnja se pridaje tome da naša kompanija postane i ostane prepoznata po kvalitetu od naših klijenata i partnerskih kompanija.

 • Ministarstvo financija BiH
 • Minisatrstvo obrane BiH
 • Federalno ministarstvo obrta i poduzetništva
 • Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja
 • Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
 • Regulatorna agencija za električnu energiju u FBiH
 • Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje
 • Registar vrijedonosnih papira FBiH Sarajevo
 • Agencija za nadzor osiguranja FBiH
 • Regulatorna agencija za komunikacije BiH
 • BHANSA Agencija za pružanje usluga u zaračnoj plovidbi BiH
 • Ured za reviziju instutucija u BiH
 • Centralna izborna komisija BiH
 • Državna agencija za istrage i zaštitu BiH
 • UINO Uprava za neizravno oporezivanje BiH
 • Nokia Siemens Networks d.o.o. Sarajevo
 • Nokia Siemens Networks d.o.o. Banja Luka
 • Nokia Siemens Networks d.o.o. Zagreb
 • Sjemenarna d.o.o.
 • DUKAT Mljekara d.o.o
 • JP Hrvatske telekomunikacij Mostar
 • BH Telecom
 • Hrvatska pošta Mostar
 • ALUMINIJ Mostar
 • Elektroprivreda HZHB
 • UniCredit Bank d.d. Mostar
 • UniCredit Bank Banja Luka
 • Intesa Sanpaolo bank
 • Centrala Banka BiH
 • Euroherc Mostar
 • Sunce osiguranje
 • NLB Leasing Sarajevo
 • Croatia Osiguranje Mostar