RJEŠENJA U OBLAKU

GENERALNO O CLOUD COMPUTING-U (RAČUNARSTVO U OBLACIMA)

Cloud computing tj. računarstvo u oblaku je relativno novi koncept u IT-u i predstavlja model za omogućavanje sveprisutnog mrežnog pristupa na zahtjev (on-demand) za dijeljenje konfigurabilnih računarskih resursa (npr., mreže, servera, skladišta podataka, aplikacija i servisa/ usluga). 
Ključne karakteristike oblaka kao računarske arhitekture su:

Najznačajnija stvar vezana uz Cloud je ideja servisnog modela. Servisni model omogućava razne aspekte računarstva, softver, pristup podacima, skladište podataka, bez potrebe poznavanja lokacije te računarske infrastrukture od strane korisnika: Software as a Service (SaaS) – softver kao usluga Platform as a Service (PaaS) – platform kao usluga Infrastructure as a Service (IaaS) – infrastruktura kao usluga.

PRIVATNI OBLAK (PRIVATE CLOUD)

Privatni oblak ( Private cloud) predstvalja cloud infrastrukturu dostupnu isključivo jednoj kompaniji ili organizaciji, zaštićenu vatrozidom (firewall). Privatnim cloud-om može upravljati sama organizacija ili netko drugi u njeno ime. Organizacije koriste privatne oblake kada trebaju ili žele veći nadzor i sigurnost nad podacima nego što ga mogu imati korištenjem javnog oblaka. 
Naši stručnjaci mogu instalirati, konfigurirati i upravljati infrastrukturom privatnog oblaka, tako da kompanije ne moraju trošiti vlastite resurse, kako ljudske tako i materijalne. Uz to klijenti zadržavaju apsolutnu kontrolu nad vremenom, strukturom i intezitetom korištenja IT resursa u oblaku. Pored toga nudimo i migraciju naših softverskih rješenja na privatni oblak.

JAVNI OBLAK (PUBLIC CLOUD)

Javni oblak (Public Cloud) je globalna cloud platforma dostupna i otvorena za javnost, neovisno o tome radi li se o pojedincima ili organizacijama. U slučaju javnih platformi postavlja se pitanje sigurnosti vlastitih podataka, jer se aplikacije različitih korisnika često nalaze na istim poslužiteljima, sistemima za pohranjivanje podataka i mrežama. 
AvaCom i njegovi inžinjeri Vam i ovdje nude usluge instaliranja i konfiguriranja kako naših sofvterskih rješenja tako i rješenja trećih firmai, kao i usluge konzaltinga u upravljanju javnim cloud uslugama.