Rješenja u oblaku

RJEŠENJA U OBLAKU

GENERALNO O CLOUD COMPUTING-U

Cloud computing tj. računarstvo u oblaku je relativno novi koncept u IT i predstavlja model za omogućavanje sveprisutnog mrežnog pristupa na zahtjev (on-demand) za dijeljenje konfigurabilnih računarskih resursa (npr., mreže, servera, skladišta podataka, aplikacija i servisa/ usluga). 

Najznačajnija stvar vezana uz Cloud je ideja servisnog modela. Servisni model omogućava razne aspekte računarstva, softver, pristup podacima, skladište podataka, bez potrebe poznavanja lokacije te računarske infrastrukture od strane korisnika.

  • Software as a Service (SaaS) – softver kao usluga
  • Platform as a Service (PaaS) – platforma kao usluga
  • Infrastructure as a Service (IaaS) – infrastruktura kao usluga.
PRIVATNI OBLAK (PRIVATE CLOUD)

Privatni oblak ( Private cloud) predstavlja cloud infrastrukturu dostupnu isključivo jednoj kompaniji ili organizaciji, zaštićenu vatrozidom (firewall). Privatnim cloud-om može upravljati sama organizacija ili netko drugi u njeno ime. 

Naši stručnjaci mogu instalirati, konfigurisati i upravljati infrastrukturom privatnog oblaka, tako da kompanije ne moraju trošiti vlastite resurse, kako ljudske tako i materijalne. Uz to klijenti zadržavaju apsolutnu kontrolu nad vremenom, strukturom i intezitetom korištenja IT resursa u oblaku.

Organizacije koriste privatne oblake kada trebaju ili žele veći nadzor i sigurnost nad podacima nego što ga mogu imati korištenjem javnog oblaka. 

Pored ostalih usluga nudimo i migraciju naših softverskih rješenja na privatni oblak, kao i održavanje infrastrukture.

JAVNI OBLAK (PUBLIC CLOUD)

Javni oblak (Public Cloud) je globalna cloud platforma dostupna i otvorena za javnost, nezavisno o tome radi li se o pojedincima ili organizacijama. U slučaju javnih platformi postavlja se pitanje sigurnosti podataka.

Aplikacije različitih korisnika često se nalaze na istim poslužiteljima, sistemima za pohranjivanje podataka i mrežama. AvaCom i njegovi inženjeri Vam i ovdje nude usluge instaliranja i konfigurisanja kako naših sofvterskih rješenja tako i rješenja trećih firmi, kao i usluge konsaltinga u upravljanju javnim cloud uslugama.